Статии от Адв. Евелина Овчарова
Добър или лош, своевременен или правен на парче законът е в сила и като такъв следва да бъде спазван
27 март
357
С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. в България е обявено извънредно положение. В тази връзка Министерски съвет и Народното събрание предприеха серия от мерки за спряване с последствията от пандемията COVID-19. В създалата...
Без значение страната, която е прекратила договора, законът постаноявява, че обезщетение не се дължи, а туроператорът следва да възстанови всички платени суми
15 март
592
Разпоространението на вируса COVID – 19 ни поставя пред най - различни предизвикателства, поставя въпроси, както от здравен, така и от икономически характер. Въз основа на действащата към момента правна рамка, по-долу ще разгледам...
Приемането през 2019 г. на Закона за защита на търговската тайна е стъпка в посока сигурността в търговския оборот и опит за предоставяне на адекватна защита на един от най-ценните ресурси на един бизнес
05 март
112
Информацията винаги е била ценен капитал, особено за тези, които знаят как да боравят с нея. Интелектуалният капитал на предприятията представлява скъпо струваща инвестиция и обхваща един продължителен процес на усъвършенстване,...
Съдът, ограничен от формалните изисквания, за които следва да следи, както и от липсата на предоставена допълнителна информaция, е в невъзможност да извърши обстойна проверка и подхожда формално, уважавайки искания за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист за вземания, често съдържащи клаузи в ущърб на икономически по-слабата страна
24 февруари
496
Заповедното производство е уредено в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като факултативна възможност за кредитора да защити накърнените си имуществени права, като се снабди с изпълнителен титул по един бърз и опростен ред, избягвайки...
За да се извърши преценка за интереса на детето, пътуването следва да има времева и пространствена рамка, т.е. да е предвидимо във време и пространство
14 февруари
397
Родителите решават чрез взаимно съгласие всички въпроси отнасящи се до ненавършилите им пълнолетие деца. Основен принцип залеганал в отношенията родител-дете по повод упражняване на родителските права и задължения е упражняването им в...
Досегашната редакция на ЗОПБ обхващаше само парични престации по договор, сега засегнати са всички платежни операции на едно и също основание
10 февруари
В България действат строги правила относно осъществяване на плащанията в брой, а именно въведеният праг към настоящия момент от 10 000 лв., до който би могло да се извърши "кешово" плащане. Ограничаването на парите в брой, като...