Правен свят - Коментар http://new.legalworld.bg/rss/?rubrid=14&title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80 bg CRSS generator Явява ли се извънредното положение обективна пречка за осъществяване на режима на лични отношения с дете? http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86107 Fri, 03 Apr 2020 10:10:00 +0300 Случайното разпределение на дела в България се манипулира http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86111 Fri, 03 Apr 2020 12:03:00 +0300 Системата за случайно разпределение на дела е внедрена пожарно, на тъмно, временно. Тя е пробита http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86126 Fri, 03 Apr 2020 16:07:00 +0300 Изпълнение на предварителен договор за продажба на недвижим имот в условията на пандемията COVID-19 http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86076 Thu, 02 Apr 2020 10:23:00 +0300 Спекулативни цени и изкривяване на пазара http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86082 Thu, 02 Apr 2020 12:16:00 +0300 Защо няма конституционна пречка Народното събрание да работи дистанционно? http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86088 Thu, 02 Apr 2020 12:47:00 +0300 Как българската и американската прокуратура се оказаха с идентични мерки в борбата с COVID-19 http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86034 Wed, 01 Apr 2020 09:38:00 +0300 Обидата и клеветата според препоръките на доклада по правата на човека и през призмата на 37 държави http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86065 Wed, 01 Apr 2020 16:26:00 +0300 Ще даде ли отражение върху кредиторите Законът зa мерките и действията в извънредно положение? http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86017 Tue, 31 Mar 2020 12:59:00 +0300 Носенето на маска – задължение или препоръка http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=86030 Tue, 31 Mar 2020 17:11:00 +0300 Стоте дни на Иван Гешев - от криза до криза http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85969 Mon, 30 Mar 2020 09:10:00 +0300 Стойте си по къщите, бе, хора!* http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85988 Mon, 30 Mar 2020 13:53:00 +0300 Права на работодателя и неговите служители при извънредно положение http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85941 Fri, 27 Mar 2020 09:26:00 +0200 Създава се хаос и напрежение заради Медицинския съвет. Проявете малко управленска компетентност* http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85871 Tue, 24 Mar 2020 15:13:00 +0200 Спекулативна търговия по време на обявено извънредно положение http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85873 Tue, 24 Mar 2020 15:48:00 +0200 Пламен Георгиев все пак спечели една от най-важните битки за справедливостта http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85830 Mon, 23 Mar 2020 11:03:00 +0200 Изискването за отговорно гражданско поведение след 13 март http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85848 Mon, 23 Mar 2020 19:02:00 +0200 Съдът е длъжен да прилага закона и да познава разликата между конфискация в наказателното право и тази в гражданското правосъдие http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85779 Fri, 20 Mar 2020 09:22:00 +0200 Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85730 Wed, 18 Mar 2020 10:20:00 +0200 Всичко ново е добре забравено старо, дори в случая на съдията в ЕСПЧ Йонко Грозев http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85741 Wed, 18 Mar 2020 14:35:00 +0200 Коронавирусът като непреодолима сила в търговските отношения http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85692 Tue, 17 Mar 2020 09:34:00 +0200 Прекратяване на договор за туристически пакет, поради непреодолими и извънредни обстоятелства http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85651 Sun, 15 Mar 2020 14:20:00 +0200 Конституционна уредба на извънредното положение http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85628 Fri, 13 Mar 2020 16:06:00 +0200 За ползата от промените в Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85504 Mon, 09 Mar 2020 15:23:00 +0200 Благодарим ви, че ви има! http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85480 Sat, 07 Mar 2020 13:09:00 +0200 Пупинк разкри делата, по които Йонко Грозев е бил в конфликт на интереси* http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85454 Fri, 06 Mar 2020 09:49:00 +0200 Tърговска тайна – мерки за защита и обезщетения http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85433 Thu, 05 Mar 2020 10:41:00 +0200 Кой се страхува от активността на прокуратурата? http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85391 Wed, 04 Mar 2020 12:10:00 +0200 Българи срещу България в Европейския съд* http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85396 Wed, 04 Mar 2020 09:38:00 +0200 Ощетяват ли гражданите промените в чл. 63 на ЗАНН? http://new.legalworld.bg/show.php?storyid=85359 Mon, 02 Mar 2020 09:55:00 +0200