04 ноември
174Американски съдия е специален гост на редовното Годишно общо събрание на Съюза на съдиите в България, съобщиха от организацията. По традиция събранието се провежда в "Гранд хотел Пловдив". Тази година събитието е на 3 и 4 ноември. Във...

Научна конференция
Университетски преподаватели и юристи коментират последните поправки в НПК
02 ноември
281
2На 06.11.2017 г. (понеделник), от 09,00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе Конференция на тема "Наказателното правораздаване – традиции и перспективи", посветена на 120 годишнината от приемането на Закона за углавното...

Парламентът прие
02 ноември
97Депутатите дадоха възможност за вписване на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. Това се случи, след като Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за гражданската регистрация,...

02 ноември
78Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. Тя показва изпълнение на приходите от дейността на органите на съдебната власт 67,7 %, които възлизат на 84,574 млн. лв....

02 ноември
23Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличаване на бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. с 368 205 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната...

02 ноември
13Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева – член на ВСС, за координатор за съдебната власт в екипа за управление на проект "Усъвършенстване модела на съдебните експертизи". Проектното предложение е представено пред...

02 ноември
7Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумение за изпълнение на проект за реализиране на международен електронен обмен на електронни доказателства - "Electronic Xchange of e-Evidences with...

02 ноември
49Развитието на програми за алтернативно решаване на спорове с медиация в съдилищата, обсъдиха Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев - членове на Висшия съдебен съвет, Елизабет Стонг – съдия в Съда по несъстоятелност на Източен окръг Ню...

01 ноември
102Националният институт на правосъдието (НИП) ще проведе дни на отворени врати. Eто и събитията от програмата: На 9.11, четвъртък, от 16.45 ч. ще бъдат представени книгата на проф. д-р Веселин Вучков "Образуване на...

01 ноември
45Европейската комисия публикува проучване за 5G-мрежата. Проучването обхваща 5G мобилните услугите, насочени към традиционни потребители, както и тези, предназначените за нови индустриални сектори, така наречените вертикални пазари....