преди 51 минути
27Пленумът на Висшия съдебен съвет прие указания относно попълване на данните в служебна бележка – Образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., за целите на конкурсите за повишаване и преместване в органите на...

Сдружение "Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество" организира
Конференцията ще се проведе в Благоевград от 27 до 28 април 2018 г. и представлява двудневен теоретико-практически форум, под егидата на Висшия адвокатски съвет и неговия Председател
14:27
13Сдружение "Адвокати за правна култура и европейско сътрудничество" (АПКЕС) е  неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, съгласно българското законодателство. В синхрон с усилията на държавата, сдружението...

14:06
11Значителен ръст на бързите производства през 2017 год. отчитат в работата си  прокурорите от съдебния окръг на Окръжната прокуратура в Търговище. От общо 1800 производства 335 са били разследвани като бързи. Увеличението на този...

За приветливия интериор са допринесли младите художници от Школата "Новите майстори" – Кюстендил с ръководител Евгени Серафимов.
21 март
34Вчера, 20 март 2018 г., в сградата на Районна прокуратура – Кюстендил официално се откри "Синя стая" – специализирано помещение, предназначено за работа с малолетни и непълнолетни, пострадали или свидетели...

На днешното заседание на МС
21 март
47Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-27/18, образувано пред Съда на Европейския съюз по искова молба на Европейската комисия за нетранспониране в предвидения срок – 10 април 2016 г., на Директива 2014/26/ЕС относно...

21 март
13Превенцията отново е приоритет в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Правителството днес прие документа, който се...

20 март
154Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от ЗСВ, Цветанка Тодорова Михова – съдия в Апелативен съд Пловдив и Емил Николов Райковски – съдия в Окръжен съд – Плевен, с отличие "личен...

20 март
115
1Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд – Тервел. Чрез жребий бе избран...

Без уважение бе оставено предложението от административния ръководител на Окръжен съд – Варна за повишаванена Атанас Василев Славов
20 март
116Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Велина Светлозарова Пейчинова–Ташева и Виолета Иванова Йовчева – съдии в Софийски градски съд съдия, и прие на основание чл....

19 март
43Очаква се до края на март да приключи проверката на седем болници, а след това може да се стигне и до обвинения за зам.-министри и министри. Това обяви пред журналисти в Шумен говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, цитирана...