Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов"е една от малкото корпоративни адвокатски кантори в България с всеобхватна практика, включително в областта на наказателното право. Бизнес-ориентираният ни подход осигурява работещи междусекторни решения за местни и международни клиенти.

ПРЕДСТАВЯНЕ |
ПУБЛИКАЦИИ |

Индивидуален подход и компетентност

 

Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов"е една от малкото корпоративни адвокатски кантори в България с всеобхватна практика, включително в областта на наказателното право. Ние осигуряваме не просто правна експертиза, а влагаме предприемаческо мислене, което ни позволява да предложим далновидни решения с най-висока ефективност и прозрачно и лесно за проследяване ценообразуване.

Ние не просто познаваме клиентите си. По-важното е, че познаваме техния бизнес. Следим отблизо развитието на отделни сектори и законодателните инициативи, свързани с тях, което ни позволява да превърнем регулаторните предизвикателства в предприемачески възможности.

 

Новото поколение адвокати

Ние сме новото поколение адвокати – пълни с енергия, мотивирани и ефективни. И най-важното – никога не спираме своето развитие.

Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" означава опит и обективност, в комбинация с волята и способността да надскочим очакваното за нуждите на нашите клиенти. Ценностите, с които се асоциираме, са етичност, надеждност, лоялност, професионализъм, партньорство.

 

Екипът

Философията ни е проста – залагаме на силни личности и градим успешни професионалисти. Подкрепяме предприемаческата свобода и независимия подход в екипа, като поставяме особен акцент върху стремежа към постоянно самоусъвършенстване. Това е формулата за силен отбор.

Учили сме се от най-добрите, работим с най-добрите и знаем как да бъдем по-добри. Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" насърчава и активно участва в обмена на знания, съчетавайки правната експертиза с опита и уменията на признати професионалисти в други граждански и търговски области.

 

Сфери на дейност

Осъзнаваме нуждата на нашите клиенти да получат всеобхватни правни съвети. Нашето ноу-хау и страст в работата осигуряват нужната симбиоза, за да напътстваме и подкрепяме нашите клиенти в различните правни сфери, с които имат досег, и да се превърнем в one-stop-shop за правно обслужване.

Можем да се похвалим с безупречна репутация за добре свършена работа и предоставяне на конкурентно предимство в областта на:

Корпоративно и търговско право

Международно частно и европейско право

Процесуално представителство и арбитраж

Наказателно право

Несъстоятелност

Данъчно право

Трудово право

 

Отлично познаване на местния пазар и международен похват на работа

 

Бизнес-ориентираният подход на Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" осигурява работещи междусекторни решения за местни и международни клиенти. Нашето портфолио от клиенти обхваща широк спектър от постоянно разрастващи се бизнеси и сектори в българската икономика. 

Основополагащ принцип в наказателния процес е разкриването на обективната истина
04 декември 2017
Често много недоразумения са породени от иначе добри намерения

Сред най-съществените въпроси от последните изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) е "Ускоряване на наказателното производство", поместен в Глава 26. Измененията, в сила от 5 ноември 2017...

КОНТАКТИ
София
ул. Цар Шишман 5, вх. А, ет. 1 /надпартерен/
Телефон: +359 2 950 6242
Уебсайт: http://www.sths-law.com