Съществена част от промените в ЗРАСРБ са в противоречие или в напрежение с принципи и разпоредби на Конституцията, с практиката на Конституционния съд и със Закона за нормативните актове
03 април
12На 21 март 2018 г. Народното събрание прие почти "единодушно" Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗИД на ЗРАСРБ), който е обнародван на 3 април в "Държавен вестник" (бр. 30...

Или как се очерня България пред света
02 април
225
5Ако някой чужденец се интересува нарочно или случайно как върви борбата с корупцията в България, може да се информира от различни източници, а може и да се дезинформира от някои. Известно е, че по цял свят има хора, които по...

29 март
6Съгласно действащата разпоредба на чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): "С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен...

Най-големият бич на съвременния закъсал човек е лихварят, а не банката
27 март
379
7За имотната мафия у нас се знае от повече от 20 години. Знаят се и имената на измамниците. Схемите им. Начините им на действие. Не знаем само кои са заловените. Сега разбираме за петима души. Ама не баш петима, защото единият свършил...

Докато Франция почита саможертвата на жандармерист при терористично нападение, у нас някои бранят радикалните ислямисти и хулят обвинителите им
25 март
970
13Различни проучвания за развитие на страните-членки на Европейския съюз показват, че България изостава с между 10 и 25 години от повечето държави, поставили основите на европейската общност. И макар това да не говори добре за нас, то...

Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 НК означава, че абсолютната давност е четири години и половина от датата на извършването на нарушението
22 март
23Давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици - невъзможност на кредитора на едно вземане да иска защита на правото си по съдебен ред (погасителна давност) или...

Истината vs. Истерията
Само си представете, че "Черния лебед" днес можеше да е "Първата дама" на България?!
22 март
16В началото на седмицата съпругата на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов – Елисавета Панова, реши да представи на обществото своята позиция по разкритията за тайните от миналото й, които биха могли да поставят съдия № 1...

Борбата с корупцията – възможна ли е?
Защо искащите "румънския модел" се отричат от него?
19 март
486
10През миналата седмица на първо четене в правната комисия на парламента бяха приети промени в Наказателния кодекс (НК). Най-общо става дума за препоръките, които получихме в анализа от европейските прокурори за функционалността на...

Според главния прокурор Законът за частната охранителна дейност противоречи на принципите на правовата държава
14 март
279
9България ще се раздели на 265 самостоятелни владения Определени текстове в приетия тази година и обнародван в "Държавен вестник" Закон за частната охранителна дейност ще поставят българските граждани в зависимо положение от волята...

(Data Protection Officer) - DPO
Както с всяко ново нещо, така и с тази професия, все още има доста неясни моменти, които ще се разяснят с течение на времето, след като Регламентът влезе в сила и се установи конкретна практика по прилагането му
12 март
3С  влизането в сила на 25 май тази година на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 година, по-известен като GDPR (наричан за краткост "Регламента"), се появява една нова длъжност – Длъжностно лице по...