По множество договори пандемията от коронавирус може да бъде квалифицирана като непреодолима сила, форсмажорно обстоятелство, което да освободи длъжника от последствията на неговото неизпълнение
17 март
3От 13 март в България е обявено извънредно положение. По предложение лично на премиера, депутатите гласуваха приемането на извънредно положение, което ще продължи до 13 април. Според Конституцията на Република България мярката...

Без значение страната, която е прекратила договора, законът постаноявява, че обезщетение не се дължи, а туроператорът следва да възстанови всички платени суми
15 март
614Разпоространението на вируса COVID – 19 ни поставя пред най - различни предизвикателства, поставя въпроси, както от здравен, така и от икономически характер. Въз основа на действащата към момента правна рамка, по-долу ще разгледам...

Поради фундаменталното значение на конституционно установените основни права при законодателното уреждане на ограничаване на отделно право не трябва да се засяга същностното съдържание на основното право
13 март
563
3В Конституцията на Република България от 1991 г. чл. 57, ал. 1 прокламира, че "основните права са неотменими". Конституционният законодател е създал засилена гаранция и за неотменимостта на основните права на човека и гражданина....

Предложенията целят да намалят излишната административна тежест за гражданите и бизнеса при обявяване на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността
09 март
212До 31 март всички предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата година, декларират обстоятелството и го публикуват в Търговския регистър. За публикуване на декларацията не се дължи такса по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона...

Жените са прекрасни цветя, които разцъфват и ни обливат със светлина, топлина и радост. Те осмислят съществуването ни
07 март
504
9Пак наближава Осми март. Пак ще се "изправят" косите на мъжете (поне на тези, които ги имат). Пак ще трябва да се купуват подаръци, да се правят мили жестове, да се симулират романтика и любов. Хубаво е, че го има този празник и е...

Българската държава може да свали доверието си от съдията
06 март
631
7Българският съдия в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) Йонко Грозев е нарушил два ключови документа, които са в основата на институцията. Това се разбира от коментар на Грегор Пупинк, директор на базирания в Страсбург...

Приемането през 2019 г. на Закона за защита на търговската тайна е стъпка в посока сигурността в търговския оборот и опит за предоставяне на адекватна защита на един от най-ценните ресурси на един бизнес
05 март
114Информацията винаги е била ценен капитал, особено за тези, които знаят как да боравят с нея. Интелектуалният капитал на предприятията представлява скъпо струваща инвестиция и обхваща един продължителен процес на усъвършенстване,...

Скоро трябва да очакваме добре известните дежурни адвокати да започнат да отправят искове срещу държавното обвинение пред съда на Сорос, както напоследък придоби популярност ЕСПЧ
04 март
457
7Преди повече от две години, нескромно казано, "Правен свят" написа това, което българските граждани очакват от съдебната система. А именно – да бъде отчетна, публична, прозрачна, с лице към гражданите. Просто защото Темида не е частна....

С практиката си двамата адвокати Здравка Калайджиева и Йонко Грозев потвърждават констатациите на френските експерти, че съдии от ЕСПЧ са тясно свързани с мизантропа Джордж Сорос
04 март
601
3Недопустими за правовия ред тежки зависимости и сериозен конфликт на интереси в работата на Европейския съд по правата на човека констатират в обширен доклад двама френски учени. Документът бе представен преди дни в Страсбург и...

Възлагането на разноските на загубилата делото страна е санкция за неоснователно поисканата защита. Ако такава санкция не съществуваше, съдебната система щеше да бъде задръстена с дела
02 март
683
4В Държавен вестник, брой 94 от 29.XI.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). В Преходните и Заключителни разпоредби, с § 9  в чл. 63 на Закона за...