29 ЯНУАРИ
Надежда Джелепова
Надежда Джелепова

конституционен съдия