24 ЮНИ
Весела Андонова

съдия във ВАС

Лиляна Тинкова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Снежанка Николова

съдия във ВКС 

проф. Васил Мръчков
проф. Васил Мръчков

преподавател