22 МАРТ
Александър Ненков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"