02 МАРТ
Дария Проданова

заместник-председател на Върховния касационен съд

Костадин Сирлещов
Костадин Сирлещов

съдружник в Си Ем Ес Камерън Маккена

03 МАРТ
Стелияна Атанасова

прокурор във ВКП

04 МАРТ
Вероника Имова
Вероника Имова

член на Съдийската колегия на ВСС

Александър Цонев

съдия във ВКС

Олег Янев
Олег Янев

прокурор във ВКП 

Нели Христозова-Трифонова

прокурор във ВАП 

Силвия Петрова
Силвия Петрова

председател на ОС Търговище 

Петя Колчева
Петя Колчева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

05 МАРТ
Ваня Атанасова-Янчева

съдия във ВКС

06 МАРТ
Таня Вачева

съдия във ВАС 

Албена Василева-Велева

прокурор във ВКП

Елеонора Серафимова
Елеонора Серафимова

председател на ОС Пазарджик 

07 МАРТ
Мирослав Мирчев

съдия във ВАС 

08 МАРТ
Мадлен Петрова

съдия във ВАС

Трендафил Трендафилов

адвокат

09 МАРТ
Василка Илиева

съдия във ВКС 

Пламен Петрунов

съдия във ВАС

Бойко Гергинов

управляващ съдружник в адвокатско дружество CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

10 МАРТ
Нели Златкова

прокурор във ВКП

Румяна Арнаудова
Румяна Арнаудова

прокурор във ВКП

проф. Евгения Коцева
проф. Евгения Коцева

преподавател

11 МАРТ
Диляна Радинска

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"

12 МАРТ
Атанас Ценов

прокурор във ВКП

Росица Вучева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

14 МАРТ
Емилия Василева

съдия във ВКС

Ирина Апостолова

прокурор във ВКП 

15 МАРТ
Румен Кирилов

адвокат, председател на Адвокатския съвет в Перник

Бойка Спасова

съдия във ВКС 

Добринка Стаменова

прокурор във ВКП 

16 МАРТ
Незабравка Стоева
Незабравка Стоева

директор на "Начално и въвеждащо обучение" в НИП, бивш член на ВСС 

Катя Тодорова
Катя Тодорова

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

17 МАРТ
Даниела Марчева

член на ВСС

Светлозар Рачев

съдия в АдмС Габрово 

18 МАРТ
Красимир Ципов
Красимир Ципов

депутат

Стефан Цаков
Стефан Цаков

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

21 МАРТ
Константин Пенчев
Константин Пенчев

конституционен съдия, бивш председател на ВАС и омбудсман

22 МАРТ
Александър Ненков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

23 МАРТ
Румен Попов
Румен Попов

окръжен прокурор ОП - Пловдив

проф. Атанас Семов
проф. Атанас Семов

конституционен съдия

24 МАРТ
Милена Панева

съдия във ВКС

Даниела Мавродиева

съдия във ВАС 

Кремена Хараланова

съдия във ВАС 

26 МАРТ
Малина Ачкаканова-Стоичкова

прокурор във ВАП

28 МАРТ
Лозан Панов
Лозан Панов

(все още) председател на Върховния касационен съд

29 МАРТ
Д-р Ахмед Доган
Д-р Ахмед Доган

Почетен председател на ДПС

Наташа Бърнева

прокурор във ВКП 

проф. Лазар Груев
проф. Лазар Груев

бивш председател на ВКС и бивш конституционен съдия

проф. Огнян Стамболиев
проф. Огнян Стамболиев

преподавател

Красимир Каракачанов
Красимир Каракачанов

вицепремиер и министър на отбраната, лидер на ВМРО

30 МАРТ
Каролина Неделчева
Каролина Неделчева

съдия в АССО, бивш член на ВСС 

31 МАРТ
Филип Димитров
Филип Димитров

конституционен съдия

Ваня Алексиева-Цолова

съдия във ВКС