01 МАЙ
Майя Русева

съдия във ВКС

Мая Цонева

съдия във ВКС

Стефан Грозев

съдия, член на ВСС

Васил Миков
Васил Миков

прокурор във ВКП

02 МАЙ
Иван Даскалов
Иван Даскалов

апелативен прокурор Пловдив

полк. Максим Караджов

военно-окръжен прокурор - Пловдив

Радка Богданова

член на Съвета на нотариусите

03 МАЙ
Георги Георгиев

съдия във ВАС

Людмил Хърватев

председател на Окръжен съд-Силистра

04 МАЙ
Галина Захарова
Галина Захарова

съдия във ВКС

Теодорина Михайлова Димитрова-Николова

Председател на Окръжен съд-Велико Търново

Мая Манолова
Мая Манолова

национален омбудсман

06 МАЙ
Лазар Томов

съдружник в адвокатско дружество "Томов и Томов"

07 МАЙ
Цветко Главеев

прокурор във ВАП

08 МАЙ
Лада Паунова
Лада Паунова

съдия във ВКС

Симеон Чаначев
Симеон Чаначев

съдия във ВКС

Магдален Маринов
Магдален Маринов

прокурор във ВКП 

Тодор Деянов

окръжен прокурор - Смолян

Албена Пискова

член на Висшия адвокатски съвет

12 МАЙ
Марио Първанов

съдия във ВКС

Володя Коматичев

прокурор във ВКП

13 МАЙ
Красимир Шекерджиев
Красимир Шекерджиев

член на ВСС

Даниела Машева
Даниела Машева

член на ВСС

Ангел Илиев

прокурор във ВАП

14 МАЙ
Здравка Първанова

съдия във ВКС

проф. Николай Натов
проф. Николай Натов

преподавател

15 МАЙ
Пламена Цветанова
Пламена Цветанова

член на ВСС

Маргарита Попова
Маргарита Попова

бивш вицепрезидент на Р България, зам.-председател на БСК

Тинка Косева
Тинка Косева

председател на АдмС Варна

Веселин Найденов
Веселин Найденов

прокурор във ВАП

16 МАЙ
Борислав Белазелков
Борислав Белазелков

 съдия във ВКС

17 МАЙ
Силвия Стеева

адвокат в адвокатско дружество "Томов и Томов"

18 МАЙ
Васил Петков
Васил Петков

председател на Окръжен съд-Ямбол

Адела Кац

зам.-председател на Нотариалната камара

20 МАЙ
Светослав Славов

съдия във ВАС

Станислава Каракушева

адвокат в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

21 МАЙ
Иванка Которова
Иванка Которова

прокурор във ВКП

Кина Чутуркова
Кина Чутуркова

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

Светлин Микушински
Светлин Микушински

член на Съвета на нотариусите

22 МАЙ
Вельо Велев
Вельо Велев

прокурор във ВКП 

Ради Георгиев
Ради Георгиев

съдружник в адвокатско дружество "Калайджиев и Георгиев"

23 МАЙ
Антоанета Данова

съдия във ВКС

Мирослава Георгиева

съдия във ВАС

Ива Ковалакова-Стоева
Ива Ковалакова-Стоева

председател на АдмС Разград

24 МАЙ
Цецка Цачева
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

Миглена Тачева
Миглена Тачева

Директор на Националния институт на правосъдието

25 МАЙ
Михаил Кожарев
Михаил Кожарев

член на ВСС

26 МАЙ
Мария Бегъмова-Трионджиева

прокурор във ВАП

28 МАЙ
Анелия Ананиева

съдия във ВАС

Нели Дечева

прокурор във ВКП

Теодор Желев

окръжен прокурор - Силистра

Александър Кашъмов
Александър Кашъмов

адвокат, ръководител на правния екип на ПДИ

Владимир Рангелов
Владимир Рангелов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

29 МАЙ
Даниела Атанасова
Даниела Атанасова

съдия във ВКС

Иван Стоянов
Иван Стоянов

окръжен прокурор - Хасково

30 МАЙ
Севдалина Червенкова-Минкова

съдия във ВАС

Стефка Мулячка
Стефка Мулячка

Инспектор в ИВСС

31 МАЙ
Камелия Маринова

съдия във ВКС

Даниела Росенова
Даниела Росенова

и.ф. председател на АСпНС