Обновена  14 сеп 12:47
ВСС гласува: от 1 септември 2017 г.
7% увеличение на заплатите на всички магистрати и служители
7% увеличение на заплатите на всички магистрати и служители

ВСС иска 629.2 млн. лева бюджет за 2018 година

 

629.2 млн. лева бюджет иска Висшият съдебен съвет за 2018 година. В него е предвидена индексация на заплатите със 7%, средства за обезщетения, осигуровки, заложени са разходите във връзка с дейността на двете комисии за атестиране и конкурсите. Предвидено е увеличение на парите за издръжка на органите на съдебната власт, както и средства за прокуратурата във връзка с обезщетенията по делата по ЗОДОВ и т.н.

Беше изготвен и втори вариант на бюджет за догодина на база предложения на органите на съдебната власт. Той бе в размер на 667.6 млн. лева като в него не бе предвидено увеличение на заплатите, за сметка на това пък беше залегнало увеличение на щата за магистрати и служители.

Но кадровиците приеха първия вариант.

Заплатите на всички магистрати и съдебни служители ще се вдигнат със 7% от 1 септември 2017 г., независимо от нивото, на което работят. Това решение взе днес Пленумът на Висшия съдебен съвет след близо час бурни спорове дали не трябва да се дадат по 127 лева "на калпак", а само на младшите и районните магистрати увеличението да бъде със 7 на сто.

Решението бе подкрепено от 19 от членовете на съвета, а само четирима - Румен Боев, Румен Георгиев, Розалин Трендафилов и Димитър Узунов, заложиха на твърдата сума.

Средствата за актуализацията на възнагражденията ще дойдат от реализирани икономии в размер на 6.5 млн. лева, както и допълнителни 1.966 млн. лева от преходния остатък.

Както вече "Правен свят" писа, бюджетната комисия на ВСС беше предложила друг вариант за увеличение на заплатите - на младшите съдии и младшите прокурори, както и на всички районни магистрати да се вдигнат със 7%, а на останалите - с по 127 лева. На заседанието на Съдийската колегия във вторник обаче бе поискан още един вариант за актуализация на възнагражденията – със 7 на сто за всички, т.е. равен процент за цялата система, както е било досега.

Днес Румен Боев защити първия вариант. Обяви, че това е простичка и малка стъпка към преодоляване на дисбаланса в заплатите и увеличаването на ножицата между районните и върховните магистрати.

И даде следния пример. Върховен съдия и прокурор с 40% клас ще получава 5135 лева, а районен отново с 40% - 2771 лева. Разликата е 2364 лева, обяви Боев.

В залата се чу реплика на Юлия Ковачева, че са малко съдиите и прокурорите с 40% клас.

Боев заяви, че ако се отиде на 7% вдигане на заплатите, ножицата ще стане по-голяма, а и този вариант не бил защитим с парични средства. Освен това върховните магистрати били около 400, а апелативните - едва 200-250.

Той каза, че членове на съвета работят по европроект, в рамките на който са изследвали положението в други европейски страни и там нямало по-голяма разлика от 30 на сто.

Стана ясно още, че предлаганото увеличение от 127 лева е било обсъдено с 350 магистрати от страната. Единствено председателят на Апелативен съд-Варна попитал какво се цели с този ход. Боев каза, че не разбрал въпроса и предположи, че явно се съмнява за някакво задкулисие. Но повечето магистрати приели положително този вариант. Добави, че повечето от тях искат да израснат заради по-големите заплати.

Димитър Узунов на свой ред определи първия вариант с увеличението от 127 лева за справедливо, а вторият като изгоден за всички членове на ВСС.

Председателят на ВАС Георги Колев призова да не се забравя, че колегите с над 40% клас все повече намаляват и вече не са толкова много. Добави, че всеки един върховен магистрат си е заслужил процентите, защото зад тези 40 години стаж се крие работа за тази система. "Всеки един процент са си заслужили хората на върховно ниво, отдали са много време от личното си такова, от живота си за тази работа и не случайно ги има тези проценти", каза още Колев. И призова останалите от ВСС внимателно и прецизно да обсъдят вариантите, защото той не знае какво да обясни на колегите си от ВАС.

Юлия Ковачева повтори на практика изказването си от вторник. Тя обяви, че сравнявайки двата варианта, вижда, че има пари за увеличение на заплатите на всички със 7%, въпросът е от коя дата. А това ще доведе и до по-високи заплати на служителите.

"Въпросът не е да коментираме кой с колко ще забогатее и каква е ножицата, а защо сменяме подхода 20 дни преди края на мандата, защо е в рамките на проект, чиито резултати не сме приели, но ние ще го използваме за база, защо този проект не е обсъден с членовете на ВСС. Като станах съдия във ВАС, аз не бях с 40% клас. Колегите преимуществено са такива като мен. За да се стане съдия във върховен съд, трябват 12 години стаж, т.е. 24% клас. И още 8 години стаж, за да се стигнат 40% за прослужено време.

Онзи ден избирахме председател на ВАС. Да бяхте обърнали внимание на статистиката и на отговорността, преди да ми говорите за ножица. И аз съм била районен съдия, била съм натоварена, но щом искаме да променяме алгоритъма, първото, което трябва да кажем, е какъв е балансът и каква е разумната разлика между отделните нива - районно и окръжно, окръжно и апелативно и т.н. Едва тогава може да преценим с колко процента ще увеличаваме заплатите, ранговете, за да кажем, че поддържаме справедливо заплащане за труда. Какво значи поравно, живели сме в социализма, раздавахме поравно на всички. Нямам нищо против да се промени подходът, но нямаме анализ, на който да стъпим за тази промяна. Имаме днешния ден, за да решим, за да се подкрепи проектобюджетът за следваща година", заяви Ковачева.

Тя напомни, че върховните съдии не получават ранг и напомни на всички, че "утре всички ние ще се изправим пред колегите си".

Елка Атанасова също изрази несъгласие с тезите на Румен Боев. Тя бе категорична - заплатата не е единственият стимул за израстване в кариерата, в основата са и желание за доказване в областта на правото, която не е от компетентността на районните прокуратури, това е професионално предизвикателство и въпрос на чест. "Колегите от районните нива не постановяват окончателни актове. По-висока степен на професионална, житейска и морална отговорност носят колегите от окръжно, апелативно и върховно ниво, които постановяват окончателни актове", каза Атанасова.

Тя не бе съгласна и с примерите с европейските практики. "Трябва да си даваме сметка точно за обема от отговорности и процесуални норми. Другите върховни магистрати не гледат такъв обем от дела. Често се е говорило, че много по-малък обем от дела отиват на върховно ниво, затова и са по-малко на брой съдиите", каза още Атанасова.

Що се отнася до обществените обсъждания, то тя също се учуди защо най-напред този проект не е обсъден в рамките на ВСС и заключи, че ако тези дискусии са посетени от 350 магистрати, това е под 10% от всички съдии, прокурори и следователи.

Галя Георгиева обяви, че ще подкрепи варианта със 7% ръст за всички и призова да се премине към гласуване.

Румен Георгиев пък хареса повече другия вариант, защото бил с разчети, на което Галина Карагьозова реагира, че и двата са такива. Според нея вариантът със 127 лева ръст води до разделение на магистратите и попита Боев къде видя разлика от над 2000 лева като нейната сметка показва 1700 лева. Отговор на това не получи.

При гласуването мнозинството от кадровиците подкрепиха варианта с увеличение със 7% от 1 септември за всички магистрати и служители.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
26
държавна ОПГ
|
нерегистриран
27 септември 2017, 13:39
0
-1
Въпреки ,че според Закона постъпването 2002г. на Изпълнителните листа и тяхното регистриране в НАП /АДВ/ Враца, няма правното значение ,а регистрацията им в деловодната система по смисъла на ДОПК не може да бъде квалифицирано като действие за образуване на изпълнителни дела.Доказва ,че в НАП Враца от 2002г. до 2006г. има само тайно водени преписки, без да разберем за това в продължение на 4 години, по които ПИ е начислил й лихви в размер на 8 хиляди лева за този период?!
Доказателство за липса на образувани 2002г. изпълнителни дела е: Ако е имало образувани такива,то публичния изпълнител е следвало да ни изпрати 2002г. съобщение за доброволно изпълнение, който срок тече от връчване на ПДИ, което липсва.
Само по преписки , ПИ пристъпва 2006г.към принудително изпълнение,чрез опис и възбрана на недвижим имот ,въпреки ,че липсва съобщение за доброволно изпълнение. Въпреки , че няма 2002г. връчване, или дори предприемане на действия по връчване на ПДИ и СДИ .
Което доказва,че по преписките №№21938/02,26436/02 предвидения от законодателя седемдневен срок за доброволно изпълнение до сега още не е започнал да тече,тъй като липсват образувани изпълнителни производства. .За гореописаният произвол й терор съпроводен с лишаване от всякакви права липсва й съдебен контрол от административен съд Враца ,оставил жалбите ни без разглеждане, защо никой не закача високопоставените правоимащи.
. Гореописаното е укрито й от “прокуратурата”.,доказващо ,че срещу семейството ни по тези преписки е работила държавна ОПГ. Доказателство: тъй като сума е събрана принудително по преписки,без образувани изпълнителни производства?!

25
съдия по вписванията
|
нерегистриран
27 септември 2017, 11:08
0
-1
За съдиите по вписванията и ДСИ обаче няма увеличение. Двойнственият статут показва недъзите си точно в такава ситуация. Министрество на правосъдието още не са разпратили заповед до районните съдилишща за увеличението. А то касае всички в съдебната система.
24
До къде ги докарахме,та да неможеме да разчитаме на ЦУ на НАП
|
нерегистриран
19 септември 2017, 15:22
0
-3
С писмо изх. .№ 94-С-331#2 от 15.9.17г.на зам.изп директор на ЦУ на НАП за пореден път се укрива за водените срещу семейството ни измислени,” изпълнителни производства №№ 21938/02г.и 26436/02г.””АДВ-НАП Враца, които ИД,практически не могат да бъдат образувани 2002г.,поради липса .на СДИ по чл.221 ал.1 от ДОПК ,
1. в писмото е укрито ,че липсват отменителни определения на СЪД по АПК, с които съда да е счел актовете на директора и ПИ за законосъобразни,за да се пристъпи към принудително събиране на сумата 19 хил. лева 4%ДТ по ГПК,чрез опис и възбрана на недвижими имот.
2.За пореден път отговорен служител от ЦУ на НАП ни мами ,че има окончателни актовете на съд ,които липсват въобще ,поради което законът не е позволявал на приходната администрация да събере вземането принудително,като публично задължение ,и при изтекла погасителна давност.
3.За пореден път отговорен служител при ЦУ на НАП укрива ,че няма образувани изпълнителни дела срещу семейството ни ,тъй като липсват данни за налагане на ПАМ срещу нас , заради неиздължаване на сумата 19 хил. лева за период от 2002г.-2006г. , задължения представляващи 4%ДТ по ГПК ,, ,Има само. наличието на образувани хвърчащи преписки №№21938/02г.и 26436/02г.””АДВ-НАП Враца.,без изписано изпълнително основание в полза на АДВ-НАП, въз основа на което да започне принудителното изпълнение
4.За пореден път отговорен служител при ЦУ на НАП прикрива ,че изпълнителното основание е онзи акт, въз основа на който може да се образува изпълнително производство, независимо дали става дума за публични или частни вземания. Без да е налице такова изпълнително основание образуването на изпълнително производство е недопустимо.
5.За пореден път отговорен служител при ЦУ на НАП прикрива ,че разпореждането за присъединяване на висшия съдебен съвет е незаконосъобразно ,тъй като няма произнасяне на съд на основание чл.217, ал.2 от ДОПК , въпреки това ПИ е извършил присъединяване на ВСС , .без ВСС да притежава надлежен изпълнителен титул,поради което сумата незаконно му е преведена ,поради липса на административен съдебен контрол ,от което сме лишени?
Липсата на съдебен контрол и условията (предпоставките) визирани в чл.217 от ДОПК ,доказва ,че ПИ незаконосъобразно е упражнил присъединяването.на ВСС.

Някои някъде беше писал за някого,че да си туп не е обидно, а природно, генетически обусловено, а наглостта е проява на характер.

23
Заслужават ли тия увеличение на заплатите ?
|
нерегистриран
15 септември 2017, 15:59
1
-24
По делата и преписките ни от 1991г. по време на “ т.н.демокрация “ правораздаването във Враца доказа ,че е мракобесно, ,тъй като съдии и прокурори са едно цяло ,единни са когато решат да затрият някого,в случая семейството ни .

Доказателства:
1 .При пълна злоупотреба с права от страна на прокуратура и съд,, административен съдия/ сега във върховния административен съд/ ни осъжда семейно с .нох.д.№570/91г., по чл.325 НК,225 НК,148НК ,в частта срещу съпругата ми производството по чл.225 НК е прекратено от Рп Враца ,с п-ние от 20.3.1996г.поради липса на престъпление. ОХ делото е преобразувано в .№166/96гРай.съд Враца.Прекратяването в частта по чл.225 НК,доказва ,че прокурора незаконно е издал заповед за обиск и изземане от домът ни на 19 12.1990г.,а милицията незаконно разби вратата на домът ни със същата заповед на другият ден - 20 .12.90г.,без в нея да е указано какво ще търсят за да го предадем. доброволно.След като не намериха нищо ченгетата ми сложиха белезници и бях в ареста 8 часа..Съдебния процес срещу мен е продължи ОСЕМ години,с последвали оправдателни присъди н.д.№735/97г.ВКс ,заради което /без адвокат/ е осъдена по ЗОДВПГ прокуратурата на РБ/гр.д.493/2000г.1 гр.о.САС,2757/03г.ВКс,1122/02 ОСл Враца.,споразумение №93-00-334/25.6. 2015г. с МП.,споразумение№ 93-00-382/14.7.2015г.с МП.
2..За да защитя съпругата ми управител на фирма за преводи от и на чужди езици ,с публикация от 1996г се обявих против , н-к ГРАО при общ Враца и дл. лица от отдела му ,че незаконно приподписват преводи на документи от и на чужд език, въпреки ,че вече са заверени в консулски отдел при Мин. на Външните работи,,. Тази измислена власт е с цел да изнудват гражданите да им правят услуги Няма УСЛУГА, няма и ПРИПОДПИСВАНЕ. Лично на мен за услуга н-к Грао ми поиска му дам на заем 1000ДМ,,което не отрича пред съда.. Вместо РП Враца да образуват производство срещу н-к Грао ,по негова жалба е внесен срещу мен в съда ОА № 151/98г.РП Враца за престъпление по чл.148 ал.2 ,чл.147 НК,за преписване на подкуп,с израза ””тези които не му плащат им става съдник- черни ги ”.За този “ инкриминиран текст “,с нох. д. № 522/98г.РС Враца ,в първото съдебно заседание съм осъден на ЛС с присъда № 245 от 9.7.99г по нох.д. №522/98г.Рс Враца,и 2516лв. неим. щети с не поискана ,но присъдена лихва в полза на физическото лице.,а не на н-к ГРАО. По ОХ “съдията”отстранява безпричинно единствения ми свидетел,,,.при трима свидетели за н.к Грао ,като една от тях е от отдела му,подчинен му е по служба й ,е приподписвала документи!. Присъдата е потвърдена с внох.д. №358/99г.ОС Враца ,.а , с решение№166/10.5.2000г. по н.д. №50/2000г. върховният касационен съд (ВКс) , я остави в сила без право на обжалване. Въпреки ,че безспорното право на всеки български гражданин да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово - писмено или устно (чл. 39, ал. 1 от Конституцията), както и да подава жалби, предложения и петиции (чл. 45 от Конституцията.
С което на практика се дава възможност на н-к Грао и отдела му до 2000г незаконно .да приподписват вече готовите за чужбина документи.
По нохд.№ 522/98г.РС Враца гл. прокурор внася искане 1377/08г. за възобновяване на осн. чл.78 а НК, ,но криминално подменят втора страница от искането го оставят без разглеждане.
Видно от гореизложеното "Прозрачност без граници" правилно е обявила , че България е най-корумпираната държава в Европа през 2016 година.
.3 Паралелно с гореописаните ОХ дела е водено й .нох.д.№712/96г.рай.съд Враца,по чл.144 ал.3 НК,образувано без жалба, без свидетели, и без доказателства .В нарушение на подсъдността изпратено на Рай.съд Б.Слатина нох.д. № 186/97г.,върнато за доразследване на Рай .прок. Враца,
След,като Правителството е уведомено 1999г. за допустимост на жалбата ми №37355/97 до ЕСПЧ,във връзка с процеса по чл. 144 ал.3 НК,, ще, не ще Рай. прок .Враца 2001г.,прекратява производството”” заради погасителна давност””
С решение от 23.10.2003г.на ЕСПЧ е осъдена държавата й присъдено обезщетение заради нарушени права по чл.6 т.1` от ЕКПЧ.
4. По паралелно водено за процеса по чл.144 ал.3 НК по ЗОДВПГ гр.д.№1122/02г.ОС Враца ,въпреки осъдителното решение на ЕСПЧ,отказват да го зачетат, игнорират го и ,отхвърлят иска ми. Осъждат ме на 4%ДТ, 1700лв.,като дългово робство в полза на ОС Враца ,въпреки,че Решението на ЕСПЧ предхожда решението на Ос Враца По това вземане СЪС СЪДЕБЕН ПРОИЗХОД по ГПК.,незаконно изпращат ИЛ на АДВ-НАП Враца, където НАП Враца само по преписка №21938/02г. ,без да има образувано изпълнително дело.,описват домът ни,поради което платихме сумата за да го откупим.
5.Стигна се до там,че исковете ни срещу ОС Монтана,са разглеждани от ОС Враца,и ОС Видин и обратното,където окръжен съд Монтана, отхвърли иска ми по ЗОДВПГ срещу “съда “ Враца ,за да ме осъди в своя полза на 4% ДТ,отменен от ВКС с гр.д.№ 2757/03г.4.г.о.,с последвала осъдителна присъда срещу Рай .съд Враца и присъдено обезщетение заради воден срещу мен ОСЕМ годишен процес по чл.325 ал.1 НК,.
През тези години прокуратурата Враца ,образува още Три преписки срещу семейството ни,след което сама ги прекрати.
Паралелно с гореописаното мракобесие умишлено пречеха на синът ни магистър по икономика да работи по професията си ,където : при успешно издържан изпит не беше приет за офицер в РДВР Враца,””поради липса на вакантна длъжност””,А, заради това ,че баща му е осъдил държавата в ЕСПЧ/дословно записано/,не беше приет за съдебен заседател в РС и ОС Враца. НАП Враца ,не го прие на работа,тъй като при конкурса му липсвала половин точка.Видно от горното нямо спор,че гореописаното е личната вендета срещу мен засягаща и близките ми хората, които 27 годи ме подкрепят в битката със сганта.
Питам,заслужават ли тия увеличение на заплатите?
22
Меченце
|
нерегистриран
15 септември 2017, 14:38
8
-2
450 . Сборуват се надбавките за съдия в апелативен + ВКС и ВАС
21
ДО 20
|
нерегистриран
14 септември 2017, 22:28
5
-7
Тоест, ако съм в окръжен съд и имам ранг ВКС ще взимам 250 лв. ли!
20
|
нерегистриран
14 септември 2017, 22:24
6
0
100 лв за първи ранг, 200 за апелативен и 250 за вкс.
19
до 17
|
нерегистриран
14 септември 2017, 22:00
10
-2
Колега, хубаво казваш, че са гласували ранговете, но дай точни цифри, ако знаеш такива
18
66
|
нерегистриран
14 септември 2017, 21:22
25
-6
Никой не го интересува за магистратите от долните нива.Така е било ,така и ще си остане занапред.
17
|
нерегистриран
14 септември 2017, 21:16
18
-3
Гласуваха ранговете, защото Ковачева не се усети, че така най вече ще се увеличат заплатите на районно и окръжно, ха ха, така че все пак е направена първата стъпка за сближаване на заплатите!!!!!!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно